Om UngSpotlight

Ved Haukeland Universitetssykehus ønsker vi nå å undersøke effekten av trening på å snakke foran klassen med bruk av følgende metoder:

  1. VR (Virtual Reality)
  2. Et internettbasert selvhjelpsprogram med informasjon, eksempler og øvelser

All trening vil foregå hjemme. VR-briller (Occulus Quest) blir lånt ut til de aktuelle deltagerne.

Vi søker etter ungdommer som er mellom 13-16, som er redde for å snakke foran klassen og at dette påvirker aktiviteten i timene. Det er to grunner til at vi inviterer deg mellom 13-16 år til denne studien: For det første er mange ungdom mer vant til teknologi, inkludert VR, sammenlignet med voksne. For det andre er frykt for å snakke foran andre en veldig vanlig frykt som er særlig plagsomt i skolealder der det er vanskelig å unngå å snakke foran andre.

Deltagerne som er aktuelle for studien vil bli delt inn i ulike grupper: En gruppe ungdommer skal jobbe med VR-trening, en gruppe skal jobbe med selvhjelpsprogram på nett og en gruppe skal jobbe med begge deler.

Treningen varer i 3 eller 6 uker. Det anbefales å jobbe med treningsprogrammet minst 3 ganger i uken. Alle gruppene får spørreskjema hver uke i 6 uker.

Alle som blir med på studien og fyller ut spørreskjema får et Bygavekort på 200 kroner rett etter treningen, samt 200 kroner etter å ha svart på spørreskjema etter 3 og 12 måneder.

  • Virtual Reality – ofte forkortet VR etter det engelske navnet Virtual Reality, er en datateknologi som skaper en illusjon av å være tilstede i et kunstig miljø ved bruk av VR-briller